GDPR

Už jsme všichni slyšeli o změnách v ochraně osobních údajů. Týká se to samozřejmě i našeho sportovního klubu. Prakticky se pro členy oddílu nic zásadního nemění, jen by měli vědět, že oddíl zpracovává jejich osobní údaje, jelikož musí vést evidenci svých členů. Samozřejmě veškeré data jako třeba jméno člena jsou chráněna, aby nedošlo ke zneužívání. 

Zde jsou informativně vybrány práva, které má fyzická osoba jejíž data jsou zpracovávána:

- právo získat od fyzické či právnické osoby potvrzení, zda tato zpracovává její data, a právo na podrobnější informace o tomto zpracování, 

- právo na opravu osobních údajů, pokud jsou chybné,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- právo na výmaz osobních údajů z evidence, 

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu, atd.

Volné reklamní plochy v našem areálu

1 M2 1000,- kč

 tel: 605 451 385

Možnost vybraní umístění

Dotazy

VAŠE DOTAZY DOPUTUJÍ PŘÍMO KE SPRÁVCI ;)

Kontakt

SK Ruchadlo Zájezd Česká Skalice-Zájezd 7
552 03
číslo účtu:
2201596241 / 2010
ičo: 67440461
Lenka Šmotková - předsedkyně sportovního klubu
tel. 608206409

Jan Špelda - místopředseda sportovního klubu
tel. 776 685 882

Lukáš Rejzek - správce sportovního areálu, rezervace kurtů
tel: 605 451 385

Marek Tomaier - vedoucí minivolejbalu
tel. 777 625 706

Eva Špeldová - pokladní sportovního klubu
tel. 777 982 106
skruchadlozajezd@seznam.cz